Kako odgovoriti na potrebe mladih u riziku?

SOS Dečija sela Srbija i NALED u sredu, 12. aprila 2017, sa početkom u 11 časova organizuju konferenciju na temu „Kako odgovoriti na potrebe zapošljavanja mladih u riziku?“, sa ciljem predstavljanja Analize položaja mladih u riziku i preporuka za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije, koji su urađeni u okviru projekta „Jaki mladi – podrška zapošljavanju “. Konferencija se održava u Hotelu Crystal (Internacionalnih brigada 9) u Beogradu.

Na skupu će govoriti predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Saveta za zapošljavanje grada Beograda, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalne politike, NALED-a, Fondacije SOS Dečija sela Srbija, socijalne zaštite i nevladinih organizacija, kao i predstavnici uspešnih kompanija koji će iz ugla poslodavaca razmatrati mogućnost za podršku mladim ljudima koji izlaze iz socijalne zaštite na njihovom putu ka zapošljavanju i samostalnosti.

centar jaki mladi

Projekat “Jaki mladi – održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima u riziku“ SOS Dečija sela Srbija sprovode u partnerstvu sa nemačkom Fondacijom Herman Gmajner i lokalnim partnerima, uz sufinansiranje nemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ). Cilj projekta je podrška u povećanju zapošljivosti 300 mladih iz ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda. Fokus je na mladima do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja kao i na mladima koji su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela.

Jedna od komponenti ovog projekta je i nedavno otvoreni Centar “Jaki mladi”, u kome mladi koji su odrasli bez roditeljskog staranja dobijaju edukacije, mogućnosti prekvalifikacije i dokvalifikacije, podršku u pokretanju sopstvenog posla kroz edukaciju o preduzetništvu, mentorstvo i mini grantove, psiho-socijalnu podršku kao i slobodne aktivnosti i obuke u skladu sa željama i potrebama.