Kako obezbediti bolje uslove za zapošljavanje mladih u riziku?

SOS Dečija sela Srbija, povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, 20. februara, sa početkom u 14 časova, u okviru projekta „Jaki mladi – podrška zapošljavanju“, organizuju konferenciju „Zapošljivost mladih u riziku“, sa ciljem da predstavnici mladih i privrede uspostave dijalog o načinima za povećanje zapošljivosti mladih iz socijalno i ekonomski najugroženijih grupa na teritoriji Beograda. Konferencija se održava u Kafe baru „16“ (Gospodar Jovanova 46), socijalnom preduzeću koje, kroz obuke za konobare i barmene, mladima koji su koristili usluge Svratišta, pomaže u pronalasku posla i osamostaljivanju.
O merama i politikama za zapošljavanje mladih iz rizičnih grupa na otvaranju konferencije će govoriti:
Dragomir Petornijević, predsednik Saveta za zapošljavanje grada Beograda,
Vesna Živković Kostić, načelnica Odelјenja za programe zapošlјavanja i preduzetništvo, Nacionalna služba za zapošljavanje,
Marčela Vuinac-Obućina, načelnica Odelјenja za obrazovanje i obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje,
Irena Đorđević, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED),
Aleksandra Grubin, menadžerka projekta „Jaki mladi – podrška zapošljavanju“ (Fondacija SOS Dečija sela Srbija).

12.04.1
U drugom delu konferencije, biće orgnizovani susreti poslodavaca i mladih, u okviru kojih će mladi, kroz razgovor sa predstavnicima kompanija, govoriti o svojim potrebama i iskustvima, kad je u pitanju traženje posla, dok će poslodavci mladima govoriti o znanjima i veštinama koji su potrebni za pronalazak posla i razvoj karijere.
U okviru konferencije predstaviće se i udruženja koja rade na povećanju zapošljivosti mladih: Centar za integraciju mladih, Centar za socijalno preventivne aktivnosti „GRIG“, Centar za pozitivni razvoj dece i omladine „CEPORA“, Dobrotvorna organizacija srpske pravoslavne crkve – „Čovekoljublje“, Centar za socijalnu integraciju dece i mladih „ZVEZDA“ i Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – „NEOSTART“.

22361215_10211595061286901_1323539484_n
Međunarodni dan socijalne pravde, 20. februar, obeležava se širom sveta, sa ciljem borba protiv siromaštva i stvaranje jednakih šansi za sve. Ovaj dan je podsetnik na neophodnost svakodnevnog zalaganja za borbu protiv socijalne isključenosti, kao i na to da je neophodno obezbediti da svi imaju pristup osnovnim pravima, kao što su obrazovanje, stanovanje i socijalna zaštita.