KAD U ŠKOLI ZAŠKRIPI

Zahvaljujući novčanim sredstvima koje nam je donirala kompanija Ardagh Metal Beverage Serbia, deca i mladi uključeni u rad naših Centara za podršku porodici dobili su dodatnu edukativnu podršku u učenju matematike, srpskog, istorije, biologije…

Deca uključena u ove edukativne radionice pretežno dolaze iz porodica u kojoj roditelji nisu završili osnovnu školu, ili su završili večernje škole, pa im ne mogu pružiti pomoć u učenju. Dodatno, deca nemaju izgrađene radne navike pa naši edukatori, pored motivacije dece da redovno odlaze na nastavu, sa njima rade i domaće zadatke ili iznova prolaze kroz školsko gradivo.

Sa nekom decom rad počinje od pravilnog držanja olovke i rada na razvoju fine motorike, dok je drugima neophodnija pomoć u učenju i popravljanju ocena, odnosno uspeha u školi. Sa svakim detetom edukatori rade prema individualnom planu što omogućava da se napredak prati na najbolji mogući način.

Veliko hvala kompaniji Ardagh Metal Beverage Serbia na podršci u ovom za decu važnom zadatku.