Javni poziv za trening trenera

Fondacija SOS Dečija sela Srbija u okviru Projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“ raspisuje

JAVNI POZIV
za trening trenera koji će na teritoriji Republike Srbije sprovoditi obuke za profesionalce iz sistema alternativne brige o pravima dece.

Projekat ima za cilj da doprinese boljoj praksi ostvarivanja prava dece u okvirima alternativne brige. Kroz kvalitetne nastavne module, kontekstualni priručnik i propratne materijale za treninge obučeni treneri će nastaviti aktivnosti izgradnje kapaciteta stručnjaka baziranih na pravima dece, a u skladu sa osnovnim načelima zagarantovanim Konvencijom UN o pravima deteta. Nacionalni treneri će sprovoditi treninge o pravima dece u sistemu alternativne brige sa što većim brojem profesionalaca u sistemu brige o deci u Srbiji.

Kriterijumi za prijavljivanje su sledeći:
1. Obrazovanje iz oblasti humanističkih nauka
2. Prethodno iskustvo u vođenju praktičnih treninga
3. Najmanje 3 godine radnog iskustva u području alternativne brige
4. Iskustvo u neposrednom radu sa decom u sistemu socijalne zaštite.

Trening za trenere će se održati na Zlatiboru, hotel „Mona“ u navedenim terminima:
I 10, 11. i 12. septembar
II 13, 14. i 15. septembar
III 26, 27. i 28. septembar
IV 01, 02. i 03. oktobar.

Molimo da se prilikom prijave opredelite za neki od navedenih termina radi lakše organizacije.
Za učesnike organizator je obezbedio smeštaj na bazi punog pansiona i edukativni materijal. Troškovi prevoza do mesta održavanja treninga nisu pokriveni.
Da biste se prijavili na konkurs, molimo vas da svoju dokumentaciju za prijavu pošaljete na elektronsku adresu: decijaprava@sos-decijasela.rs
Rok za podnošenje prijava je do 17. avgusta 2018. godine.
Nepotpune i/ili neblagovremene prijave će se smatrati nevažećim.
Kompletna prijavna dokumentacija sadrži: radnu biografiju (CV) podnosioca zahteva i popunjen upitnik – LINK

Fondacija SOS Dečija sela Srbija kontaktiraće kandidate koji uđu u uži izbor.

Tekst poziva preuzmite OVDE.