PROJEKAT – SIGURNA MESTA, NESMETAN RAZVOJ DECE – INTEGRISANJE PRAKSI ZASNOVANIH NA ZNANJU O EFEKTIMA TRAUMATSKOG ISKUSTVA U SISTEM ALTERNATIVNE BRIGE (TIP) – JAVNI POZIV ZA TRENERE NA PROJEKTU

UKRATKO O PROJEKTU

U martu 2020.godine započeta je realizacija projekta „Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece -integrisanje praksi zasnovanih na znanju o efektima traumatskog iskustva u sistem alternativne brige (TIP)“ koji Fondacija SOS Dečija sela Srbija sprovodi sa krovnom organizacijom SOS Kinderdorf International, organizacijom CELCIS iz Škotske, specijalizovanom za edukaciju stručnjaka iz sistema socijalne zaštite, kao i 5 SOS nacionalnih asocijacija iz Bugarske, Grčke, Mađarske, Belgije i Hrvatske.

Cilj projekta je unapređenje sistema podrške i pomoći deci i mladima koji su imali traumatska iskustva, a kroz osposobljavanje stručnjaka koji rade u okviru sistema socijalne zaštite. Očekivani ishodi projekta su, s jedne strane, postizanje sigurnijeg okruženja i unapređenje podrške deci i mladima u procesu oporavka i ostvarenja njihovih punih potencijala, a sa druge strane jačanje kapaciteta profesionalaca kroz usvajanje znanja o traumi i načina pružanja podrške deci i mladima koja su imala traumatska iskustva.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija će pored drugih projektnih aktivnosti edukovati 100 stručnjaka iz sistema alternativne brige o temi traume i rada sa decom koja su doživela traumatska iskustva. Pored toga predviđeno je i pružanje stručne podrške odabranim organizacijama koje se bave alternativnom brigom u procesu implementaciji prakse utemeljene na znanjima o traumi.

TRENERI NA PROJEKTU:

Kako bi ostvarili svrhu ovog projekta potrebno je da angažujemo 2 stručnjaka koji će na osnovu edukacije za master trenere, koju će pohađati na osnovu unapred pripremljenog kurikuluma obuke, priručnika i pratećih materijala, realizovati edukaciju za stručnjake koji rade sa decom i mladima u oblasti alternativnog staranja.

Uslovi koje kandidati za poziciju trenera treba da zadovolje:

 • visoka stručna sprema iz oblasti društveno-humanističkih nauka (psihologija, socijalni rad, pedagogija i sl.)

 • prethodno iskustvo u vođenju treninga i edukacija za stručnjake

 • najmanje 3 godine radnog iskustva u oblasti zaštite dece (poželjno u oblasti alternativnog staranja)

 • znanje o efektima i posledicama traume na dečiji razvoj

 • poželjno iskustvo savetodavnog ili psihoterapijskog rada sa decom i mladima koja su doživela traumatska iskustva

 • mogućnost angažmana u trajanju od 47 radnih dana u periodu od januara 2021. godine do februara 2022. godine

 • napredni nivo znanja engleskog jezika (tečno govori i piše)

Dužnosti trenera u periodu angažmana:

učestvovanje na treningu za trenere u Budimpešti tokom januara i februara 2021. godine u trajanju od 8 dana (2×4 dana) (u zavisnosti od epidemiološke situacije i neizvesnosti u vezi putovanja van granica Srbije, postoji mogućnost da trening za trenere bude organizovan onlajn)

 • realizacija 3-5 treninga u trajanju od 6 dana (2h3 dana) na različitim lokacijama u Republici Srbiji

 • mentorska podrška učesnicima treninga u periodu između prvog i drugog modula treninga

 • održavanje radionica i obezbeđivanje stručne podrške u implementaciji prakse utemeljene na znanjima o traumi u 3 odabrane organizacije u sistemu alternativnog staranja

 • izvođenje edukacije prema predviđenom Priručniku

 • podnošenje svih potrebnih izveštaja, u saradnji sa projektnim timom, kao i završnog izveštaja u skladu sa propisanim obrascima

 • saradnja sa projektnim timom i praćenje logističkih instrukcija u vezi izvođenja treninga

 • dogovor sa projektnim timom u vezi izrade i realizacije plana rada za svaku edukaciju

Trenerima će biti obezbeđeno:

 • Besplatan trening za trenere u Budimpešti (ili onlajn, u zavisnosti od epidemiološke situacije i mera koje budu na snazi u trenutku realizacije treninga za trenere)

 • Svi edukativni i drugi materijali koji su potrebni za izvođenje treninga

 • Honorar je predviđen po broju radnih dana na projektu

 • Troškovi putovanja do lokacije na kojima se trening realizuje, kao i troškovi smeštaja i ishrane u skladu sa predviđenim projektnim budžetom.

PRIJAVE

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoju biografiju i motivaciono pismo na e-mail adresu: tip@sos-decijasela.rs

Molimo vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 09.10.2020. godine.

Kandidati koji uđu u uži krug će biti pozvani na razgovor.

Ovaj projekat je sufinansiran je od strane Evropske Unije u sklopu programa: „Rights, Equality and Citizenship (REC)“. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost „SOS Children’s Villages International“ i projektnih partnera, Evropska komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom upotrebe informacija koje se u njemu nalaze.