Jačanje kapaciteta za pružanje podrške izbeglicama sa Bliskog istoka

U okviru programa hitne pomoći izbeglicama sa Bliskog istoka, SOS Dečija sela nastavila su sa jačanjem kapaciteta svojih timova za pružanje podrške izbeglicama, kao i kapaciteta partnerskih organizacija i državnih institucija aktivnih u ovoj oblasti.
Pol Bojl, terapeut specijalista za traumu Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, održao je dva ciklusa obuke „Holistički pristup traumi“, kako bi zaposlenima na programu hitne pomoći izbeglicama pomogao da razumeju uticaj traume na ljudski život i usavrše pristup i tehnike podrške u prevazilaženju traume. Pored zaposlenih na programu hitne pomoći izbeglicama SOS Dečijih sela, u obuci su učestvovali i predstavnici organizacija World Vision, Centar za integraciju mladih, Danski savet za izbeglice, ADRA Srbija, Info Centar Azil i Čovekoljublje, kao i predstavnici beogradskog Centra za socijalni rad.

U
Tokom 10 godina angažovanja u Međunarodnoj organizaciji SOS Dečija sela, gospodin Bojl je održao obuke za više od 2000 SOS majki i ostalih zaposlenih u organizacijama SOS Dečijih sela u istočnoj Africi, i učestvovao u radu specijalizovanih timova za rad sa traumatizovanom decom i za zaštitu dece od zlostavljanja. Takođe, g. Bojl je radio kao ekspert i trener za različite državne institucije – vojsku, policiju, zdravstvene ustanove u zemljama Afrike, Bliskog istoka, Sjedinjenih Američkih Država i Evrope.

Obuka Hamilton i Djanone 3a
Druga obuka, sa temom „ Upravljanje kriznim situacijama“ održana je za zaposlene na programima hitne pomoći izbeglicama koje implementiraju organizacije SOS Dečija sela Srbije i Makedonije. Obuku su vodili međunarodni eksperti Pol Đanone i Denis Hamilton, koji imaju višedecenijsko iskustvo u upravljanju hitnim situacijama izazvanih konfliktom i prirodnim katastrofama. Učesnici su, kroz interaktivan pristup i primere iz prakse, imali priliku da unaprede operativne i upravljačke procedure za rad na terenu, sa ciljem da se odgovor na hitnu situaciju učini što adekvatnijim.