Inicijativa da 2019. godina bude posvećena pravima dece bez roditeljskog staranja

Koalicija organizacija i mreža usmerenih na decu kreirala je izjavu napisanu na dve stranice, kojom je pozivala države članice Ujedinjenih nacija, da odaberu temu dece bez roditeljskog staranja kao fokus za rezoluciju o pravima deteta za 2019. godinu, navodeći razloge za to u dokumentu koji možete preuzeti ovde.

Rezolucija UN o pravima deteta je vitalni dokument, koji se bavi pitanjima koja se tiču dece, uz detaljne preporuke o tome kako zaštiti decu i njihova prava, ali nikada nije postojala rezolucija o pravima deteta koja se posebno odnosi na prava dece bez roditeljskog staranja. Bez pristupa kvalitetu i odgovarajućoj alternativnoj brizi, deca bez roditeljskog staranja, kao i deca koja su u riziku da izgube roditeljsko staranje, često se suočavaju sa ekonomskom, socijalnom i strukturalnom isključenošću i marginalizacijom što proizvodi dugoročne posledice po decu i njihove zajednice.

59763

U 2019. godini obeležava se deseta godišnjica Smernica za alternativnu brigu o deci, koje je Generalna skupština UN usvojila 2009. godine, i predstavlja izuzetno važnu godinu, što je jedinstvena i pravovremena prilika za Generalnu skupštinu UN da se bavi pitanjem dece bez roditeljskog staranja.

Od 2009. su zabeležena značajna dostignuća, ali 2019. godina bi bila prilika da se analizira napredak koji je postignut i da se identifikuje uticaj koji su Smernice imale na život dece.

Na decu bez roditeljskog staranja odnosi se širok spektar razvojnih pitanja uključenih u Agendu 2030 o održivom razvoju. Zbog toga, ako želimo da postignemo ciljeve održivog razvoja, fokus mora biti stavljen na decu bez roditeljskog staranja.

Serbien_Kd_KraljevO

Iz svih navedenih razloga, SOS Dečija sela pozivaju organizacije koje u svom fokusu imaju decu i brigu o deci,  da podrže ovu inicijativu, što mogu uraditi na sledeći način:

• Unesite svoje podatke ovde i postavite logo svoje organizacija na linku – Open Letter Campaign; ili
• Pošaljite email ovde sa svojim imenom, imenom organizacije i Vašim logom.

SOS Dečija sela Srbija pozivaju organizacije da do 20.05. organizacije podrže ovu akciju, budući da su za kraj maja najavljeni sastanci na višim nivoima.