Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Fotografije

Foto: SOS Dečije selo  Kraljevo

 

Foto: Fondacija SOS Dečija sela Srbija

 

 

Naše priče

Saznajte više kako možete da pomognete deci bez roditeljskog staranja
Koje boje je srce tvoje?