FINA MOTORIKA

Fina motorika je sposobnost korišćenja najmanjih mišića tela u cilju izvođenja preciznih pokreta. Razvija se od momenta kada dete počne da puzi. Puzanje je jako bitno jer se tim pokretima aktiviraju svi prsti šake što dovodi do stvaranja sinapsi između centra za motoriku sa centrima za govor i vid, što je od presudnog značaja za razvoj inteligencije, razvoj govora kao i koordinaciju oko-ruka. Fina motorika se u velikoj meri razvija kroz svakodnevne aktivnosti kao što su samostalno hranjenje, oblačenje, zakopčavanje dugmića i sl.

U tekstu koji je napisala naša koleginica, logoped, Jelena Mosurović saznaćete kojim aktivnostima možete na jednostavan način vežbati finu motoriku kod svoje dece, samim tim povećati snagu njihovih mišića i u znatnoj meri uticati na razvoj inteligencije deteta.

SPREJ BOČICA

Napunite bočicu vodom i dajte deci da peru igračke, kamenčiće, jabuke i sl. Takođe, mogu zalivati cveće ili čak i slikati po papiru.

LEPAK U BOČICI NA ISTISKANJE

Korišćenje lepka je još jedna od aktivnosti za jačanje mišića šake i vežbanje fine motorike. Dajte deci lepak koji se istiska iz bočice i neka prave tačkice ili linije. Možete koristiti lepak koji je obojen ili sa gliterima.

LOPTICE OD PAPIRA

Gužvanje papira u loptice daje deci mogućnost da jačaju mišiće šake. Možete praviti grudve pa se grudvati ili možete praviti kamenčiće, stene i slično.

PRAVLJENJE KOLAŽA

Pokazati deci kako da iseckaju papiriće i na koji način da ih lepe na papir ili određeni crtež.

PLASTELIN ILI TESTO

Možete praviti različite oblike od plastelina ili motivisati decu da sakriju neke sitne predmete u plastelin kao što su novčići, dugmići ili mogu tražiti skrivene predmete.

SUNĐER

Potopite sunđer ili neku tkaninu u vodu i tražite od deteta da cedi. Možete uzeti dve plastične posude tako što će u jednoj biti voda, a druga će biti prazna pa da dete sunđerom prebacuje vodu iz jedne posude u drugu.

GUMICE I TEGLA

Motivišite dete da navlači gumice različitih boja preko tegle ili rolne toalet papira i sličnih predmeta.