EDUKATIVNI VIDEO MATERIJALI ZA PODRŠKU RODITELJIMA I DECI

U okviru projekta „Zaštita mentalnog zdravlja i psihosocijalnog blagostanja odraslih i dece povodom COVID-19 krize u Italiji i Srbiji“, naša Fondacija je, sa partnerom na projektu SOS Dečija sela Italija, razvila informativne i edukativne materijale namenjene roditeljima i deci. Kreirani materijali mogu biti izutetno korisni kako roditeljima, tako i deci, u prevazilaženju svakodnevnih poteškoća vezanih za aktuelnu epidemiološku situaciju.

Ovi video materijali zasnovani su na  virtuelnim TeamUp sesijama. Team Up metodologiju  zajednički su razvili Save the Children Netherlands, Stitching War Child i Unicef. Pilotirana je u Holandiji, a zatim se proširila na druge zemlje.

SOS Dečija sela prihvatila su i pilotirala TeamUp metodologiju u Italiji, posebno u radu sa maloletnicima bez pratnje. Ovaj pristup podrazumeva psihosocijalnu intervenciju kroz koju deca zajedno uče, igraju se i kreću. Upotrebom igre, sportskih aktivnosti, plesa, kao i vežbi osvešćivanja tela i kreativnih pokreta, doprinosi se telesenom, kognitivnom, socijalnom i emocionalnom razvoju deteta.

Video materijale rađene po TeamUp metodologiji možete pogledati na: Projekat „Zaštita mentalnog zdravlja i psihosocijalnog blagostanja odraslih i dece povodom Covid-19 krize u Italiji i Srbiji“ – Team Up metodologija – YouTube

U okviru istog projekta kreirani su i video materijali po metodi Emmer School. Ova metoda naročito se odnosi na operativnu inteligenciju dece, stimulišući ih da koristi sopstvenu inteligenciju kroz tematske radionice (tj. kuvanje, baštovanstvo, motoričke veštine, slikanje i mnoge druge). Metodu je razvila škola Emmer kako bi se roditeljima pomoglo da se nose sa dečijim potrebama tokom karantina. Kreirana video uputstva pružaju korisne savete za roditelje, i daju predloge mogućnosti za učenje igrajući se sa decom, stimulišući i poboljšavajući tako interakciju između roditelja i dece.

Video materijale rađene po Metodi Emmer School možete pogledati na: Projekat „Zaštita mentalnog zdravlja i psihosocijalnog blagostanja odraslih i dece povodom Covid-19 krize u Italiji i Srbiji“ – Metoda Emmer School – YouTube

Projekat „Zaštita mentalnog zdravlja i psihosocijalnog blagostanja odraslih i dece povodom COVID-19 krize u Italiji i Srbiji“ finansira Central European Initiaive.