E-MODULI ZA BOLJE RAZUMEVANJE TRAUME I EFEKATA KOJE IMA NA DECU, MLADE I PORODICE

Situacija u svetu doprinela je da brojne porodice napuste svoje domove, a značajan broj ljudi iskazao je spremnost da pruži podršku onima kojima je pomoć potrebna. Svi koji rade sa izbeglicama, bilo da su u pitanju socijalni radnici, pružaoci brige, volonteri, nastavnici, saradnici u prihvatnim centrima, moraju biti visoko osetljivi na potrebe onih koji su imali traumatska iskustva.

U sklopu projekta “Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece – integrisanje praksi zasnovanih na znanju o efektima traumatskog iskustva u sistemu alternativne brige”, SOS Dečija sela razvila su seriju od šest e-modula, koji imaju za cilj da obezbede bolje razumevanje traume i efekata koje ima na decu, mlade i porodice.

Moduli daju smernice kako na visoko senzitivan način raditi sa onima koji su tokom života bili suočeni sa traumom. Savladavanjem ovih modula, bićete u prilici da bolje razumete i podržite decu, mlade i porodice koje su pogođene izvesnim traumatskim iskustvima.

Dva uvodna modula zahtevaju angažovanje u trajanju od oko 45 minuta i kada ih završite u prilici ste da nastavite edukaciju kroz dodatna četiri modula.

E-moduli dostupni su na osam jezika u okviru ChildHub.org platforme.

Link do modula možete pronaći OVDE.