Dva nova ICT kutka

SOS Dečija sela Srbija otvorila su dva nova ICT kutka u okviru programa “Solidarnost” i to u Bujanovcu 31.10. i u Adaševcima 01.11.2016. godine.

ICT Kutak predstavlja mesto u okviru prihvatnog centra, u kome je izbeglicama omogućen pristup internetu, računarima i punjenju mobilnih telefona. U oba novootvorena ICT Kutka obezbedili smo po 4 računara sa pristupom Internetu, kao i podršku naših kolega, IT saradnika.

U okviru programa „Solidarnost“, još tri ICT kutka rade u Preševu, Krnjači i Principovcu.

Na svim lokacijama, korisnici su u prilici da prvo posete stranicu www.refugeeinfo.eu na kojoj mogu naći sve neophodne informacije za nastavak puta.

ICT kutak u Bujanovcu
Program urgentne pomoći „Solidarnost“ pokrenut je u avgustu 2015. godine, sa ciljem pružanja materijalne pomoć i psihosocijalne podrške deci i porodicama, izbeglicama sa Bliskog Istoka, na njihovom putu kroz Srbiju.