Druženje sa decom u Prihvatnom centru Preševo povodom Međunarodnog dana migranata

Preševo, 18. decembar 2015. godine – Povodom Međunarodnog dana migranata, edukatori organizacije SOS Dečija sela Srbija posetili su Prihvatni centar za izbeglice u Preševu. Edukatori, kostimirani u omiljene dečije crtane junake, obradovali su mališane koji borave u Prihvatnom centru druženjem i igračkama.

IMG_2249
Međunarodni dan migranata obeležava se 18. decembra, odlukom Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija. Sve veći broj migranata, koji zbog ratnih razaranja, nesigurnosti i nestabilnosti napuštaju svoje zemlje porekla, kao i ugroženost njihovih osnovnih prava tokom putovanja i na odredištu, zahtevaju hitnu reakciju svih aktera u društvu. Od januara ove godine, kroz Srbiju je prošlo više od 490 000 izbeglica, a 30% ovog broja čine deca. Više od 90% izbeglica u Srbiju ulazi preko granice sa Makedonijom, a Prihvatni centar u Preševu je njihova prva ulazna tačka, u kome dobijaju neophodna dokumenta, hranu, i medicinsku pomoć.

IMG_2273
Druženje sa decom u Prihvatnom centru Preševo je samo jedna od aktivnosti koju SOS Dečija sela sprovode u okviru programa urgentne pomoći izbeglicama sa Bliskog istoka i iz Afrike, pružajući neophodnu materijalnu pomoć i psihosocijalnu podršku najugroženijoj deci i porodicama na njihovom putu kroz Srbiju. Timovi SOS Dečijih sela prisutni su na svim lokacijama na kojima postoji potreba – od septembra mobilni tim svakodnevno na terenu, u Preševu i Šidu, pruža neophodne informacije, distribuira pakete pomoći sa hranom, vodom, toplom odećom, prozivodima za ličnu higijenu, ćebadima i drugim najneophodnijim stvarima, pruža pomoć u spajanju porodica i deci bez pratnje. U beogradskom Info-centru, u neposrednoj blizini parkova pored autobuske i železničke stanice, otvoreno je Sigurno mesto za decu u kojem mališani imaju mogućnost da se, u bezbednom, toplom i čistom okruženju vrate bar na par sati u svet detinjstva, igre i budu zaštićeni od nedaća koje nosi njihovo teško putovanje. Dok roditelji koriste usluge info-centra: internet, dobijanje informacija na svojim jezicima o pravnoj, zdravstvenoj i drugim vidovima pomoći, deca su zbrinuta i okružena pažnjom. U Prihvatnom centru u Adaševcima kod Šida postavljen je takođe i ICT kutak, koji korisnicima omogućava korišćenje bežičnog interneta i punjenje mobilnih telefona.
Pored toga, SOS Dečija sela pomažu državnim institucijama da ojačaju kapacitete za suočavanje sa izbegličkom krizom, podržavajući lokalne institucije socijalne zaštite i stvaranje boljih i bezbednijih uslova za boravak izbeglica u tranzitu kroz Srbiju.

IMG_2366