Doniran automobil za Centar za socijalni rad u Bujanovcu

SOS Dečija sela Srbija, donirala su u četvrtak, 02.03.2017, automobil marke Fiat 500L Centru za socijalni rad u Bujanovcu, za potrebe rada ovog Centra.

Automobil je doniran u sklopu projekta urgentne pomoći „Solidarnost“ koji je pokrenut u avgustu 2015. godine, sa ciljem pružanja materijalne pomoć i psihosocijalne podrške deci i porodicama, izbeglicama sa Bliskog Istoka, na njihovom putu kroz Srbiju. SOS Dečija sela Srbija, kroz program “Solidarnost”, obezbedila su Sigurna mesta za decu, Kutak za majku i dete, Porodični kutak, ICT kutak, Kutak za mlade, podršku mobilnog edukativnog tima “Super autobusa” i tima za zaštitu dece, kroz kreativni, zabavni i neformalno edukativni rad sa decom i mladima, kao i kroz organizovanje okupacionih sadržaja za odrasle, distribuciju materijalne i nematerijalne pomoći, distribuciju obroka i podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu.

centar za socijalni rad bujanovac

Ova donacija upravo ima za cilj da olakša rad Centra za socijalni rad u Bujanovcu u pružanju neophodne pomoći izbeglicama, ali i u radu sa porodicama iz opšte populacije. Ključeve automobila direktoru CSR Bujanovac, Nijaziju Ametiju, uručila je Nacionalna direktorka SOS Dečijih sela, Vesna Mraković Jokanović.

Kroz svoj rad na projektu „Solidarnost“, organizacija SOS Dečija sela je prisutna na lokacijama Adaševci, Principovac, Beograd, Krnjača, Bujanovac i Preševo, a kroz rad našeg mobilnog tima, pokrivamo i lokacije, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Pirot i Divljana.