Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Donirajte uplatom na račun

Mnogo sitnih kapljica vode stvaraju i najsnažnije slapove na svetu. Zajedno možemo stvoriti snažnije društvo podržavajući najranjivije – decu bez roditeljskog staranja.

Donirajući iznos koji je u skladu sa Vašim mogućnostima, doprinosite pozitivnoj promeni u životima dece.

Podaci za uplatu

Primalac: Fondacija SOS Dečija sela Srbija, Bulevar kralja Aleksandra 251, 11000 Beograd
Svrha uplate: Donacija
Broj računa: 160-373368-31, Banca Intesa

Novac koji odlučite da donirate biće utrošen na sredstva za decu i porodice o kojima brinemo.

Naše priče