Donirajte slanjem SMS poruke

Ukoliko želite da podržite naš rad manjim iznosom, to možete učiniti slanjem prazne SMS poruke
(staviti samo razmak), u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.
*Dostupno samo za korisnike Telenor mreže

 

Naše priče

Saznajte više kako možete da pomognete deci bez roditeljskog staranja
Koje boje je srce tvoje?