Donacija za školu u Sotu

SOS Dečija sela Srbija, u okviru programa “Solidarnost”, obezbedila su donaciju za Osnovnu školu “Sremski frot” u Sotu, u vidu obnove i rekonstrukcije sportske sale u ovoj školi, sportske opreme i rekvizita.

U ovu školu će, tokom septembra, krenuti i deca izbeglice iz Prihvatnog centra Principovac. Naša organizacija će biti tu da ih pripremi za polazak za školu, ojača njihove potencijale, kao i da osnaži roditelje i pruži im podršku u obrazovanju njihove dece.

Planirano je i da se od septembra u obnovljenoj sportskoj sali sprovode sportske aktivnosti, kreativne i edukativne radionice, za decu iz Prihvatnog centru Principovac i decu iz lokalne zajednice, sa ciljem da se deca bolje upoznaju, na zabavan i kreativan način, i tako rade na rušenju granica i stereotipa i razvijaju toleranciju.

SOS Dečija sela će kreativne i edukativne radionice sprovoditi u saradnji sa “Čovekoljubljem”, koje je, takođe, značajnim donacijama podržalo opremanje škole u Sotu i Centrom za omladinski rad iz Novog Sada.

Opremanje sportske sale u Sotu i aktivnosti koje će se u njoj održavati od septembra sprovodimo sa ciljem podrške obrazovanju dece izbeglica, ali i podrške lokalnoj zajednici, kroz jačanje njenih kapaciteta.

Priredba Adasevci (5)

Svečano otvaranje renovirane sportske sale planirano je neposredno pred početak nove školske godine.