“Dobar dan, dobri ljudi!”

Porodica Pilotić, koju čine otac Ljuba, majka Nada i deca: Mila, Marko, Eva i Toni,  je nekoliko godina živela u Nemačkoj u azilu. Januara 2018. su vraćeni u Srbiju. Ljuba je odmah po povratku priveden, jer je trebalo da odsluži kaznu zatvora od tri meseca za saobraćajni prekršaj koji je učinio pre odlaska u azil u Nemačku. Porodica je novčano otplatila kaznu zatvora, te je Ljuba ubrzo pušten iz pritvora.
Kao povratnici, članovi porodice su bili bez neophodne dokumentacije za boravak u zemlji.

Čim su se vratili, decu su upisali u osnovnu školu, a škola je ubrzo poslala uput za uključivanje porodice Pilotić u usluge Centra „ Putokaz“, zbog težeg prilagođavanja na zahteve škole, ali i procene da je porodica socijalno ugrožena. Pilotići nisu imali neophodnu dokumentaciju, kao ni prihode od kojih bi živeli. Od samog početka porodica je prihvatila usluge Centra i postoji dobra saradnja. Uz savetodavnu podršku i pomoć naših saradnika, porodica je prikupila svu neophodnu dokumentaciju, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu za svu decu i roditelje, pružena im je podrška i prikupljena dokumentacija za obezbeđivanje ličnih karata za roditelje i najstariju ćerku Milu. Zatim je prikupljena sva neophodna dokumentacija za korišćenje socijalne novčane pomoći. Porodica je prijavljena u Nacionalnu služba za zapošljavanje, a u toku je postupak prikupljanja dokumentacije za korišćenje prava na dečiji dodatak.

Pored toga što nisu imali nikakav prihod, takođe nisu bili ni zdravstveno osigurani. Nada je hronični psihijatrijski bolesnik, te joj je terapija koju je donela iz Nemačke ubrzo nestala. Da bi obezbedila terapiju i lečenje, Nadi je pružena novčana podrška za obezbeđivanje zdravstvene knjižice. Prilikom dobijanja zdravstvene knjižice, Nada je obavila kontrolne preglede i obezbedila je neophodnu terapiju. Prilikom dobijanja rešenja za korišćenje socijalne novčane pormoći, pružena je pomoć i podrška da i ostali članovi porodice budu zdravstveno osigurani. Roditelji su upućeni da deci otvore zdravstvene kartone i urade kontrolne preglede što su i učinili. Deci je pružena i podrška za prilagođavanje na novu sredinu i da prihvate srpski jezik, s obzirom da je porodica romskog porekla.


Savetovani su da Milu upišu u Školu za osnovno obrazovanje za odrasle, s obzirom da je završila samo četiri razreda osnovne škole. Mila je upisana u školu i lepo je prihvatila školske obaveze i vršnjake. Ostvaruje socijalnu komunikaciju, što je ranije slabo činila.

Marko, Toni i Eva redovno pohađaju nastavu po individualno obrazovnom programu. Zbog slabog razumevanja jezika i imaju pedagoškog asistenta koji im pomaže pri razumevanju gradiva. Pored ovoga pružena im je materijalna podrška u vidu paketa hrane i higijene, polovne garderobe, kao i školskog pribora za decu.

Ljuba povremeno čisti podrume i dvorišta i sakuplja sekundarnu sirovinu, tako da je porodica obezbedila osnovne potrebe za život. Opremili su prostorije za život i kupili ogrev na čvrsto gorivo da bi se grejali i spremali hranu, s obzirom da žive u naselju koje je bez struje, zbog neizmirenih računa celog naselja.

Došlo je do pozitivne promene – porodica koja se teško prilagođavala na nove aktivnosti se otvorila i počela da sarađuje, prihvatala je podršku i sada aktivnije vodi život, povezana je sa lokalnom zajednicom i koristi resurse od strane zajednice, ima prihode koji su mali ali stalni. Porodica Pilotić je prezaovoljna saradnjom i uslugama koje pruža Centar „Putokaz“. Kada odlazimo u kućne posete uvek nas dočekaju sa rečenicom „Dobar dan, dobri ljudi!“, što nam daje dodatnu snagu da podržavamo i pomažemo porodice.