Delegacija Međunarodne organizacije SOS Dečija sela posetila program “Solidarnost”

Delegacija Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, predvođena gospodinom Andreasom Papom, internacionalnim direktorom Globalne hitne pomoći (Global Emergency Relief) Međunarodne organizacije SOS Dečija sela posetila je u periodu od 07. do 09. avgusta Srbiju i neke od lokacija na kojima SOS Dečija sela Srbija sprovode aktivnosti za izbeglice u okviru programa “Solidarnost”. Gospodin Pap i ostali predstavnici Međunarodne organizacije SOS Dečija sela Srbija obišli su prihvatnre centre Adaševci i Obrenovac i aktivnosti koje SOS Dečija sela Srbija sprovode u ovim centrima.

Andreas Pap je međunarodni ekspert za programe hitne pomoći, sa iskustvom iz Sudana, Somalije, Kenije, Iraka. Tokom izbegličke krize, koja je počela 2015 godine, obišao je celu izbegličku rutu –od Sirije, preko Grčke, Turske, Srnije do Austrije.

IMG_20170808_131043 (2)

SOS Dečija sela Srbija pomoć izbeglicama u Srbiji sprovode od 2015, kada je uz podršku Međunarodne organizacije SOS Dečija sela pokrenut Program urgentne pomoći „Solidarnost“, sa ciljem pružanja materijalne pomoć i psihosocijalne podrške deci i porodicama, izbeglicama sa Bliskog Istoka. SOS Dečija sela Srbija obezbedila su Sigurna mesta za decu, Kutak za majku i dete, Porodični kutak, Kutak za mlade, IT kutak, podršku “Super autobusa” i mobilnih timova, koji distribuiraju materijalnu i nematerijalnu pomoć, podšku timova za zaštitu dece, kao i podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu.