Ceremonija otvaranja povodom početka projekta “Alternativna briga i prava dece u Srbiji”

Mladi koji su živeli u programima zbrinjavanja imaju slabije rezultate u pogledu obrazovanja, zaposlenja i zdravlja i suočavaju se sa većim socijalnim isključivanjem, nego mladi koji su odrasli u svojoj porodici, podaci su analize koju je sprovela Međunarodna organizacija SOS Dečija sela. Uz odgovarajuće uslove za rad, stručnjaci koji rade sa decom u programima zbrinjavanja i hranitelji mogu da uspostave delotvornu promenu za decu i mlade u alternativnoj brizi i omoguće im da ostvaruju svoja prava.

Projekat „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a sprovode SOS Dečija sela Srbija i SOS Dečija sela Hrvatska, uz podršku Međunarodne organizacija SOS Dečija sela ima za cilj da obezbedi veći kvalitet brige o deci bez roditeljskog staranja i njihovu socijalnu inkluziju u Srbiji.

Povodom početka ovog projekta, SOS Dečija sela Srbija u sredu, 28. marta 2018, sa početkom u 10 časova, u hotelu Konstantin Veliki (ul. 27. marta 12, Beograd) organizuju ceremoniju otvaranja i konferenciju na kojoj će biti reči o trenutnom stanju prava dece koja odrastaju u alternativnoj brizi i mogućnostima za unapređenje.

alternativna briga

Dragan Vulević, načelnik Odeljenja za upravno nadzorne poslove u oblasti porodično pravne zaštite u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i prof. dr Nevena Vučković-Šahović, međunarodni ekspert iz oblasti dečijih prava, govoriće o primeni Konvencije o pravima deteta na nacionalnom i međunarodnom nivou, dok će prof. dr Nevena Čalovska, predsednica UO Fondacije SOS Dečija sela Srbija i Ljubica Kuridža, menadžerka projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“ predstaviti sam projekat i iskustva SOS Dečijih sela Srbija kada je u pitanju briga o deci bez roditeljskog staranja.

Projekat koji finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, realizovaće se od decembra 2017. do decembra 2019. god,ine, sa ciljem da omogući bolju primenu prava dece koja odrastaju u nekom od alternativnih oblika brige (domovi za decu i hraniteljske porodice). Ključna komponenta projekta je podizanje kapaciteta stručnih radnika za brigu o deci i stručnih radnika iz socijalne zaštite, kroz trening za trenere i obuke koje se odnose na poštovanje i primenu prava dece koja odrastaju u alternativnoj brizi.

 

Napomena:  Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Fondacije SOS Dečija sela Srbija i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.