CENTAR ZA PODRŠKU PORODICI USKORO I U TRSTENIKU

SOS Dečija sela Srbija i opština Trstenik potpisali su sporazum o saradnji, koji ima za cilj sprovođenje zajedničkog projekta u okviru koga će, kroz aktivnosti Centra za podršku porodici u Trsteniku, socijalno-ugroženim porodicama biti pružana savetodavna, psiho-socijalna, edukativna i materijalna podrška. Ova usluga već se sprovodi u Nišu, Kraljevu i Beogradu, a tokom 2022. godine pored Trstenika biće dostupna i porodicama u Čačku i Vrnjačkoj Banji.

Biljana Zorić Dimić, direktorka SOS Dečijeg sela Kraljevo,  prilikom potpisivanja sporazuma, istakla je da su opština Trstenik i Centar za socijalni rad prepoznali značaj naše usluge i pokazali spremnost da se još aktivnije uključe u preventivni rad sa porodicama, naročito onim kod kojih postoji rizik od izdvajanja dece. Kroz osnaživanje ovih porodica obezbeđuje se da deca ostanu u svojim biološkim porodicama.

„Potpisivanjem ovog sporazuma sa Fondacijom SOS Dečija sela Srbija opština Trstenik postaje jedna od tri lokalne samouprave koje će biti deo projekta koji će se sprovoditi u narednih godinu i po dana. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što je ova saradnja inicirana od strane SOS Dečija sela Srbija, što imamo mogućnosti da je uspostavimo, i u narednom periodu unapredimo. Nama je, kao odgovornoj lokalnoj samoupravi koja ima dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad, koji je svojim radom i preporučio našu opštinu za ovaj vid saradnje, cilj da zaštitimo naše porodice i upravo to će biti fokus ovog projekta. Želimo da se porodice ojačaju, da se podrže, da se osnaže, i na tome će raditi tim stručnjaka, psihologa, logopeda. Dakle, nije to samo materijalno ojačavanje porodica. To je vid podrške na koji će porodice moći da se oslone, a koji će ujedno predstavljati i veliku podršku radu Centra za socijalni rad,“ – rekla je Milena Turk, predsednica opštine Trstenik, zahvalivši se tom prilikom našoj Organizaciji što je  prepoznala opštinu Trstenik za ovaj vid saradnje.

Pored Niša, Beograda i Kraljeva u kome je Centar za podršku porodici pokrenut u maju 2021. godine, tokom 2022. godine Centri za podršku porodici biće pokrenuti i u Trsteniku, Vrnjačkoj Banji i Čačku.

„Napravili smo projekat koji pokriva nekoliko opština u ovom delu Srbije i obezbedili sredstva koja omogućavaju da projekat traje godinu i po dana bez učešća lokalnih samouprava. Međutim, sve lokalne samouprave pokazale su veoma pozitivan odnos prema našim naporima i spremne su da učestvuju u realizaciji projekta. Usluga koju pružamo kroz ovaj projekat i Centre za podršku porodici prepoznata je kao potrebna jer na taj način preveniramo izmeštanje dece iz porodica,“ – zaključuje Milorad Mladenović, Saradnik za prikupljanje sredstava iz javnih fondova SOS Dečija sela Srbija.