Centar “Putokaz” obeležava četiri godine rada

Centar za podršku porodici „Putokaz“, jedan od Programa jačanja porodica koje sprovode SOS Dečija sela Srbija, obeležava 4 godine rada. Tim povodom, u prostorijama Oficirskog doma (ul. Orlovića Pavla 28a, Niš), u sredu, 04.04, sa početkom u 12 časova biće organizovana prezentacija rada Centra za podršku porodici „Putokaz“ i predstavljanje dosadašnjih rezultata. Nakon toga, sa početkom od 13 časova, edukatorke iz Centra „Putokaz“ i mobilnog edukativnog tima SOS Dečijih sela, „Super autobus“ održaće kreativnu radionicu za decu.

Centar „Putokaz“ jedan je od programa humanitarne organizacije SOS Dečija sela Srbija, koji pruža pomoć i podršku marginalizovanim i socijalno i ekonomski najugroženijim porodicama u Nišu. Aktivnosti “Putokaza” usmerene su na preventivni rad kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodica i povećao kvalitet života i poštovanje dečijih prava u porodicama koje su prepoznate kao rizične. Pored toga, Centar „Putokaz“ je mesto gde se deci, mladima i porodicama pruža psihosocijalna, obrazovna i drugi vidovi podrške, kroz različite usluge. Članovi stručnog tima rade i na terenu, posećujući porodice u njihovim domovima.

U protekle četiri godine različite usluge „Putokaza“ koristilo je više od 2000 dece i više od 500 porodica.

SOS PH