C&A Fondacija podržala je naš program za jačanje porodica u Nišu

U četvrtak, 11. juna imali smo zadovoljstvo da primimo ček za donaciju kojom nas je podržala C&A Fondacija, koji nam je uručila Nevena Nikolić, regionalni menadžer C&A Srbija.

Donacija koju smo dobili od C&A Fondacije omogućila nam je da nastavimo naš važan rad u centru za osnaživanje porodica “Putokaz” u Nišu.

Centar “Putokaz” pruža podršku socijalno ugroženim porodicama koje su u riziku od razdvajanja od svoje biološke dece, porodicama koje se pripremaju za povratak dece nakon perioda razdvajanja i hraniteljima koji pružaju alternativnu negu dece.

Veliko hvala C&A Fondaciji koja već nekoliko godina nesebično podržava naš rad.