BESPLATNA OBUKA „TRAUMA I ALTERNATIVNA BRIGA – UVOD U KORIŠĆENJE PRISTUPA ZASNOVANOG NA ZNANJIMA O TRAUMI”

Projekat „Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece – integrisanje praksi zasnovanih na znanju o efektima traumatskog iskustva u sistem alternativne brige (TIP)“, sufinansira Program Evropske unije za prava, jednakost i građanstvo (REC), a vodi ga Međunarodna organizacija SOS Dečija sela i njene članice u Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj i Srbiji, u saradnji sa CELCIS–om.

Projekat ima za cilj da stručnjacima koji rade sa decom i mladima pruži znanje i alate neophodne za razumevanje traume i zadovoljavanje potreba dece i mladih ljudi koji su njome pogođeni.

Profesionalcima koji direktno rade sa decom i mladima u alternativnoj brizi, u okviru projekta dostupna je onlajn obuka koja pruža uvid u primenu pristupa zasnovanog na znanjima o traumi. Obuka je namenjena svima koji mogu doći u kontakt sa decom i mladima, što podrazumeva socijalne radnike, psihologe, pedagoge, vaspitače, ali i sudije, predstavnike vlasti i nastavnike.

Obuka je besplatna i sastoji se od šest modula. Prvi moduli pružaju uvod u temu traume i prakse zasnovane na traumi, a zatim slede moduli koji detaljnije govore o specifičnim situacijama dece i porodica.

Cilj obuke je da obezbedi razumevanje traume, uticaja koji ona može imati na živote dece i mladih, kao i načine na koje možemo podržati one koji su njome pogođeni.

Pozivamo vas da pristupite obuci „Trauma i alternativna briga – uvod u korišćenje pristupa zasnovanog na znanjima o traumi” i tako osvežite ili produbite znanja o efektima traumatskog iskustva kod dece i mladih.

Pristup obuci dobijate registracijom na ChildHub platformu.

Detaljnije informacije o projektu „Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece – integrisanje praksi zasnovanih na znanju o efektima traumatskog iskustva u sistem alternativne brige (TIP)“ možete dobiti ovde.