“Potencijali i iskustva porodičnog smeštaja u biološkoj porodici i prevenciji institucionalizacije”

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, UNICEF, SOS Dečija sela Srbija i Novosadska mreža za decu “NSMEDE“ povodom Međunaradnog dana porodice i dana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad organizuju konferenciju „POTENCIJALI I ISKUSTVA PORODIČNOG SMEŠTAJA U PODRŠCI BIOLOŠKOJ PORODICI I PREVENCIJI INSTITUCIONALIZACIJE”.

Osnovni ciljevi Konferecije odnose se na:
• Upoznavanje učesnika sa uslugom povremenog porodičnog smeštaja.
• Predstavljanje dosadašnjih iskustava u razvoju usluge povremenog porodičnog smeštaja.
• Upoznavanje učesnika sa pravima dece i mladih na život u porodičnom okruženju.
• Umrežavanje i unapređenje saradnje između stručnih radnika.
• Razmena iskustva sa stručnim radnicima, partnerima u pružanju usluge povremenog porodičnog smeštaja.
• Donošenje zaključaka, smernica i preporuka radi unapređenja usluge povremenog porodičnog smeštaja.

Ključne teme na kojima će se na skupu govoriti su:

1. Razvoj usluge povrmenog porodičnog smeštaja
2. Dosadašnja iskustva u razvoju usluge povremenog porodičnog smeštaja
3. Usluga povremenog porodičnog smeštaja iz ugla pružaoca i korisnika usluge
4. Prava i participacija dece

Planirano je da sadržaj Konferencije, osim izlaganja upotpune:
– Panel predavanja
– Aktivnosti usmerene na bolje poznavanje aktera u brizi o detetu na povremenom porodičnom smeštaju („Živa biblioteka“ sa hraniteljima i biološkim roditeljima)
– Prezentacije primera dobre prakse

* Konferencija je prijavljena Komori socijalne zaštite.

*Prijava na Konferenciju se vrši putem popunjavanja formulara koji se nalazi na sledećem linku: Konferencija-2019-CPSUNS

Rok za prijavu učešća na Konferenciji je 15.05.2019. godine. U slučaju da se pre isteka roka popuni kapacitet od 150 učesnika, rok za prijavu će biti skraćen.