Izložba “Boje života” održana u Beogradu

SOS Dečija sela Srbija organizovala su danas izložbu “Boje života”, koja je održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Povod za izložbu je Međunarodni dan izbeglica a sama postavka je specifična po tome što su autori i autorke izbeglice sa kojima SOS Dečija sela Srbija rade u prihvatnim centrima Adaševci i Principovac.

Radovi prikazani na izložbi „Boje života“ nastali su na likovnim radionicama koje su SOS Dečija sela Srbija, uz pomoć akademskog slikara Miloša Ostojića, tokom aprila 2017, organizovala za decu i mlade u Prihvatnim centrima Adaševci i Principovac. Kroz radionice je tokom 4 nedelje prošlo 135 polaznika i polaznica različitih uzrasta iz različitih zemalja. Rezultat su radovi na teme poput apstraktnog i akcionog slikarstva, mrtve prirode, portreta i mašte, nastali uz pomoć tehnika kao što su kolaž, akvarel, tempera, crtanje olovkom.

SAR_7245

Na otvaranju izložbe govorili su Dragana Rajić, iz Komeserijata za izbeglice i migracije Srbije, Tanja Marović, savetnica za razvoj programa u SOS Dečijim selima Srbija, Gordana Vučinić, menadžerka programa „Solidarnost“, Aboozar Soltani i Jahanzeb Momand, kao autori čiji su radovi, između ostalih, bili deo postavke.

Likovne radionice, kao deo okupacionih aktivnosti koje SOS Dečija sela sprovode sa izbeglicama, u okvuru programa „Solidarnost“, naišle su na veliko interesovanje i izazvale jako dobar efekat među korisnicima koji su na njima otkrili sve mogućnosti koje umetnost pruža i iskoristili priliku da univerzalnim jezikom umetnosti iskažu svoju kreativnost i podele osećanja.

DSC_7063

Pored 129 umetničkih radova i crteža, na izložbi „Boje života“ je prikazano i 29 fotografija Abuzara Soultanija, fotografa koji dolazi iz Irana, već duže vreme boravi u Prihvatnom centru Adaševci i često volonterski pomaže u realizaciji aktivnosti koje SOS Dečija sela organizuju u ovom prihvatnom centru. Za posetioce smo pripremili i projekciju kratkih promotivnih filmova o radu SOS Dečijih sela Srbija i izbegličkoj krizi.

“Inspiraciju pronalazim u želji za boljim i lepšim životom. Prilagođavajući se situaciji u kojoj se nalazim, sve fotografije snimljene su mobilnim telefonom”, iznosi Abuzar.

Izložba „Boje života“ već je prikazana u Šidu, gde je naišla na veliko interesovanje, a nakon Beograda obići će i drug lokacije u Srbiji na kojima su SOS Dečija sela angažovana na pružanju podrške izbeglicama.

SAR_7277

„Ova izložba je kruna svega što smo radili gotovo mesec dana. Likovne radionice su rađene sa ciljem da imaju terapijski efekat – da im pomognu da savladaju neke svoje probleme, da se opuste i savladaju svoju kreativnost. Ima radova koji su vrlo depresivni i pokazuju njihovu trenutnu situaciju, a ima radova koji su jako interesantni – naročito dečiji radovi, jer deca žele da, kroz svoje radove, nesebično podele sa svima nama svoje utiske i emocije“, reči su Miloša Ostojića, akademskog slikara, koji je vodio likovne radionice u Adaševcima i Principovcu

SOS Dečija sela Srbija, od avgusta 2015, kroz Program urgentne pomoći „Solidarnost“, pružaju pomoć i podršku izbeglicama na njihovom putu kroz Srbiju. SOS Dečija sela Srbija obezbedila su Sigurna mesta za decu, Kutak za majku i dete, porodični kutak, IT kutak, podršku “Super autobusa” i mobilnih timova, koji distribuiraju materijalnu i nematerijalnu pomoć, podšku timova za zaštitu dece, kao i podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu.