Pošto je naš zadatak i obaveza da deci obezbedimo sigurno okruženje i dom pun ljubavi, svaki oblik zlostavljanja u okviru organizacije je apsolutno neprihvatljiv. Mi se strogo pridržavamo Konvencije Ujednjenih nacija o pravima deteta kao standarda i deo smo saveza „Keeping children safe“. 2017. godine, SOS Dečija sela su bila nagrađena sertifikatom nivoa 1 od strane saveza „Činimo decu sigurnim“, što je vrlo visoko priznanje u okviru programa zaštite dece.

U organizaciji imamo vrlo striktna i dobro razrađena pravila kao i ustanovljen okvir na osnovu koga štitimo decu i obezbeđujemo da oni odrastaju u sigurnom i zaštićenom okruženju. Organizacija je usvojila „Politiku zaštite dece, „Etički kodeks„ i druge podržavajuće politike, koje se tiču prijavljivanja i reagovanja na incidente vezane sa zaštitu dece, kao i istrage takvih slučajeva.

 

Uspostavljeni su najviši standardi u okviru izbora i zapošljavanja saradnika. Svi kandidati prolaze kroz detaljne provere. Kada se priključe organizaciji, dobijaju uobičajenu obuku za zaštitu dece i potpisuju Etički kodeks, što takođe važi i za volontere, članove odbora i partnere.

Povrh toga, u svakoj zemlji i u svakom regionu postoje osobe odgovorne za zaštitu dece u okviru procedure „Zaštite dece“, koje obezbeđuju implementaciju procedure prijavljivanja i reagovanja na nju a koje su u skladu sa državnim zakonima i internacionalnim standardima. U slučaju bilo kakvog incidenta i/ili bilo kakve sumnje na psihičko, emocionalno ili seksualno zlostavljanje, momentalno se moraju preduzeti odgovarajuće akcije uključujući i prijavu državnim vlastima. Svaki prijavljeni incident prolazi kroz precizno definisane izveštaje i odgovarajuće procedure, što takođe može uključivati i istragu u skladu sa državnim zakonima. U slučaju seksualnog zlostavljanja, SOS ne sprovodi internu istragu već momentalno uključuje državne organe i obezbeđuje čvrstu saradnju tokom istražnog procesa.

Organizacija je obavezna da obezbedi rehabilitaciju žrtvama, uključujući i savetovanje i druge vidove podrške. Osim toga, mi neprestano radimo na poboljšanju regulativa za zaštitu dece i mladih pod našim okriljem, koja se bazira na lekcijama naučenim u prošlosti.