Naši programi

SOS Dečija sela Srbija,  kao članica Međunarodne organizacije SOS Dečija sela je nevladina, humanitarna i neprofitna organizacija. Kroz rad SOS Dečijeg sela Kraljevo i druge programe, mi od 2004. godine pomažemo najugroženiju decu i porodice u Srbiji. Sav naš rad usmeren je ka tome da osiguramo dom pun ljubavi za svako dete. Naš cilj je da postignemo promene koje će poboljšati uslove života sve dece, njihovih porodica i zajednice.

Jačamo porodice u riziku od izdvajanja dece od porodica

Obezbeđujemo deci bez roditeljskog staranja dom pun ljubavi

Pružamo podršku deci u urgentnim situacijama

Jačamo kapacitete profesionalaca, hranitelja i lokalnih zajednica koji se bave brigom o deci

Poslednje vesti

Saznajte više kako možete da pomognete deci bez roditeljskog staranja
Koje boje je srce tvoje?